General
text

HYRJE

Module 2

Module Structure

Kapitulli 1: Hyrje në teologjinë sistematike 1 Lesson

Kapitulli 1: Hyrje në teologjinë sistematike

Çfarë është teologjia sistematike? Përse të krishterët duhet ta studiojnë? Si duhet ta studiojmë?

Pen
>