General
Text

Teologjia Sistematike nga Wayne Grudem

12 Module 64 Kapituj 67 Leksione

Rreth kursit

Faleminderit per deshiren tuaj per te mesuar nga burimi i meposhtem. Qofte ai nje bekim i madh per ju ndersa ta lexoni dhe ta studioni.

Edhe pse eshte e mundur te shkarkoni keto dokumenta, kerkojme (me mirekuptim, jo me detyrim) te mos beni keshtu. Botuesi qe e ka bere te mundur perdorimin e tij falas na ka kerkuar te numerojme sa here njerez vizitojne keto faqe dhe kjo eshte e mundur vetem kur perdorimi behet me ane te ketyre linqeve me poshte ose me ane te linqeve ne Permbajtjen brenda librit (qe eshte shume me e detajuar) . Eshte ne interesin tuaj gjithmone te hyni me ane te nje nga keto faqe sepse kurdohere qe ndryshimet behen, kopja me e perditesuar do gjendet ketu; nqs i keni shkarkuar dokumentat apo nqs keni bere nje kopje te linqeve mundesisht do punoni me nje kopje te vjeter apo te gabuar. Faleminderit per mirekuptimin.

Mëso më shumë

Përmbajtja e kursit

1 Chapter

SHKURTIMET

Shkurtime 2 Leksione

Hyrje

Këtë libër nuk e shkrova për mësuesit e tjerë të teologjisë (edhe pse shpresoj që shumë prej tyre ta lexojnë). E shkrova për studentët, dhe jo vetëm për studentët, por dhe për çdo të krishterë i cili është i etur të dijë në më shumë thellësi doktrinat qendrore të Biblës.

1 Chapter

HYRJE

Kapitulli 1: Hyrje në teologjinë sistematike 1 Lesson

Kapitulli 1: Hyrje në teologjinë sistematike

Çfarë është teologjia sistematike? Përse të krishterët duhet ta studiojnë? Si duhet ta studiojmë?

Kapitulli 2: Fjala e Perëndisë 1 Lesson

Kapitulli 2: Fjala e Perëndisë

Cilat janë format e ndryshme të Fjalës së Perëndisë?

Kapitulli 3: Kanoni i Shkrimit 1 Lesson

Kapitulli 3: Kanoni i Shkrimit

Çfarë duhet të jetë dhe çfarë nuk duhet të jetë në Bibël?

Kapitulli 4: Katër karakteristikat e Shkrimit: (1) Autoriteti 1 Lesson

Kapitulli 4: Katër karakteristikat e Shkrimit: (1) Autoriteti

Nga e dimë se Bibla është Fjala e Perëndisë?

Kapitulli 5: Pagabueshmëria e Shkrimit 1 Lesson

Kapitulli 6: Katër karakteristikat e Shkrimit: (2) Qartësia 1 Lesson

Kapitulli 6: Katër karakteristikat e Shkrimit: (2) Qartësia

A mundet që vetëm studiuesit biblikë ta kuptojnë drejt Biblën?

Kapitulli 7: Katër karakteristikat e Shkrimit: (3) Domosdoshmëria 1 Lesson

Kapitulli 7: Katër karakteristikat e Shkrimit: (3) Domosdoshmëria

Për çfarë qëllimesh është e nevojshme Bibla? Sa shumë mund të dinë njerëzit për Perëndinë pa Biblën?

Kapitulli 8: Katër karakteristikat e Shkrimit: (4) Mjaftueshmëria 1 Lesson

Kapitulli 8: Katër karakteristikat e Shkrimit: (4) Mjaftueshmëria

A është e mjaftueshme Bibla për të ditur atë që Perëndia dëshiron që ne të mendojmë apo të bëjmë?

Kapitulli 9: Ekzistenca e Perëndisë 1 Lesson

Kapitulli 9: Ekzistenca e Perëndisë

Nga e dimë që Perëndia ekziston?

Kapitulli 10: Njohshmëria e Perëndisë 1 Lesson

Kapitulli 10: Njohshmëria e Perëndisë

A mund ta njohim me të vërtetë Perëndinë? Sa shumë nga Perëndia mund të njohim?

Kapitulli 11: Karakteri i Perëndisë: Atributet e "pa komunikueshme" 1 Lesson

Kapitulli 12: Karakteri i Perëndisë: Atributet "e komunikueshme" (Pjesa 1) 1 Lesson

Kapitulli 12: Karakteri i Perëndisë: Atributet “e komunikueshme” (Pjesa 1)

Si është Perëndia si ne në qenien e Tij dhe në atributet e Tij mendore dhe morale?

Kapitulli 13: Karakteri i Perëndisë: Atributet "E komunikueshme" (Pjesa 2) 1 Lesson

Kapitulli 13: Karakteri i Perëndisë: Atributet “E komunikueshme” (Pjesa 2)

Si është Perëndia si ne në atributin e vullnetit dhe në atributet që përmbledhin shkëlqyeshmërinë e Tij?

Kapitulli 14: Perëndia në tri persona: Trinia 1 Lesson

Kapitulli 14: Perëndia në tri persona: Trinia

Si mund të jetë Perëndia tri persona dhe megjithëkëtë një Perëndi?

Kapitulli 15: Krijimi 1 Lesson

Kapitulli 15: Krijimi

Pse, si dhe kur e krijoi Perëndia universin?

Kapitulli 16: Provania e Perëndisë 1 Lesson

Kapitulli 16: Provania e Perëndisë

Nëse Perëndia kontrollon gjithçka, si mund të kenë veprimet tona kuptim të vërtetë? Cilat janë dekretet e Perëndisë?

Kapitulli 17: Mrekullitë 1 Lesson

Kapitulli 17: Mrekullitë

Çfarë janë mrekullitë? A mund të ndodhin ato sot?

Kapitulli 18: Lutja 1 Lesson

Kapitulli 18: Lutja

Përse Perëndia dëshiron që të lutemi? Si mund të lutemi me efikasitet?

Kapitulli 19: Engjëjt 1 Lesson

Kapitulli 19: Engjëjt

Çfarë janë engjëjt? Përse Perëndia i krijoi ata?

Kapitulli 20: Satani dhe demonët 1 Lesson

Kapitulli 20: Satani dhe demonët

Si duhet të mendojnë të krishterët sot për Satanin dhe demonët? Lufta shpirtërore.

Kapitulli 21: Krijimi i njeriut 1 Lesson

Kapitulli 21: Krijimi i njeriut

Përse na krijoi Perëndia? Në ç'kuptim na bëri Perëndia si Veten? Si mund ta kënaqim Atë në jetesën tonë të përditshme?

Kapitulli 22: Njeriu si mashkull dhe femër 1 Lesson

Kapitulli 22: Njeriu si mashkull dhe femër

Përse Perëndia krijoi dy gjini? A mund të jenë të barabartë burrat dhe gratë, e megjithëkëtë të kenë role të ndryshme?

Kapitulli 23: Natyra thelbësore e njeriut 1 Lesson

Kapitulli 23: Natyra thelbësore e njeriut

Çfarë nënkupton Shkrimi me "shpirt" dhe "frymë"? A janë e njëjta gjë?

Kapitulli 24: Mëkati 1 Lesson

Kapitulli 24: Mëkati

Çfarë është mëkati? Nga erdhi? A e trashëgojmë një natyrë mëkatare nga Adami? A e trashëgojmë fajin nga Adami?

Kapitulli 25: Besëlidhjet midis Perëndisë dhe njeriut 1 Lesson

Kapitulli 25: Besëlidhjet midis Perëndisë dhe njeriut

Çfarë parimesh përcaktojnë mënyrën se si Perëndia hyn në raport me ne?

Kapitulli 26: Personi i Krishtit 1 Lesson

Kapitulli 26: Personi i Krishtit

Si është Jezusi tërësisht Perëndi dhe tërësisht njeri por megjithëkëtë një person i vetëm?

Kapitulli 27: Shlesa 1 Lesson

Kapitulli 27: Shlesa

A ishte e nevojshme që Krishti të vdiste? A na siguroi ndonjë përfitim shpëtues e tërë jeta tokësore e Krishtit? Shkaku dhe natyra e shlesës. A zbriti Krishti në ferr?

Kapitulli 28: Ringjallja dhe ngritja (në qiell) 1 Lesson

Kapitulli 28: Ringjallja dhe ngritja (në qiell)

Si ishte trupi i ringjallur i Krishtit? Çfarë domethënieje ka kjo për ne? Çfarë ndodhi me Krishtin pasi u ngrit në qiell? Çfarë nënkuptohet me gjendjet e Jezus Krishtit?

Kapitulli 29: Postet e Krishtit 1 Lesson

Kapitulli 29: Postet e Krishtit

Si është Krishti profet, prift dhe mbret?

Kapitulli 30: Vepra e Frymës së Shenjtë 1 Lesson

Kapitulli 30: Vepra e Frymës së Shenjtë

Cilat janë veprimtaritë e veçanta të Frymës së Shenjtë gjatë gjithë historisë së Biblës?

Kapitulli 31: Hiri i përgjithshëm 1 Lesson

Kapitulli 31: Hiri i përgjithshëm

Cilat janë bekimet e pamerituara që Perëndia ua jep të gjithë njerëzve, qofshin besimtarë qofshin jobesimtarë?

Kapitulli 32: Zgjedhja dhe refuzimi nga Perëndia 1 Lesson

Kapitulli 32: Zgjedhja dhe refuzimi nga Perëndia

Kur dhe pse na zgjodhi Perëndia? A ka disa që nuk janë zgjedhur?

Kapitulli 33: Thirrja e ungjillit dhe thirrja efektive 1 Lesson

Kapitulli 33: Thirrja e ungjillit dhe thirrja efektive

Cili është mesazhi i ungjillit? Si bëhet efektiv ai?

Kapitulli 34: Ripërtëritja 1 Lesson

Kapitulli 34: Ripërtëritja

Çfarë do të thotë të rilindësh?

Kapitulli 35: Kthimi në besim (besimi dhe pendesa) 1 Lesson

Kapitulli 35: Kthimi në besim (besimi dhe pendesa)

Çfarë është pendesa e vërtetë? Çfarë është besimi shpëtues? A mund ta pranojnë njerëzit Jezusin si Shpëtimtar dhe jo si Zot?

Kapitulli 36: Drejtësimi (Qëndrimi i drejtë ligjor para Perëndisë) 1 Lesson

Kapitulli 36: Drejtësimi (Qëndrimi i drejtë ligjor para Perëndisë)

Si dhe kur e fitojmë qëndrimin e drejtë ligjor para Perëndisë?

Kapitulli 37: Birësimi (Anëtarësia në familjen e Perëndisë) 1 Lesson

Kapitulli 37: Birësimi (Anëtarësia në familjen e Perëndisë)

Cilat janë përfitimet e të qenurit pjesëtar i familjes së Perëndisë?

Kapitulli 38: Shenjtërimi (Rritja në ngjashmëri me Krishtin) 1 Lesson

Kapitulli 38: Shenjtërimi (Rritja në ngjashmëri me Krishtin)

Si rritemi në pjekurinë e krishterë? Cilat janë bekimet e rritjes së krishterë?

Kapitulli 39: Pagëzimi dhe mbushja me Frymën e Shenjtë 1 Lesson

Kapitulli 39: Pagëzimi dhe mbushja me Frymën e Shenjtë

A duhet të kërkojmë "pagëzim në Frymën e Shenjtë" pas kthimit në besim? Çfarë do të thotë të mbushesh me Frymën e Shenjtë?

Kapitulli 40: Ngulmimi i shenjtorëve (të qëndruarit i krishterë) 1 Lesson

Kapitulli 40: Ngulmimi i shenjtorëve (të qëndruarit i krishterë)

A mundet që të krishterët e vërtetë ta humbin shpëtimin e tyre? Si mund ta dimë nëse jemi të rilindur me të vërtetë?

Kapitulli 41: Vdekja dhe gjendja e ndërmjetme 1 Lesson

Kapitulli 41: Vdekja dhe gjendja e ndërmjetme

Cili është qëllimi i vdekjes në jetën e krishterë? Çfarë ndodh me trupat dhe shpirtrat tanë pasi vdesim?

Kapitulli 42: Përlëvdimi (Marrja e trupit të ringjallur) 1 Lesson

Kapitulli 42: Përlëvdimi (Marrja e trupit të ringjallur)

Kur do t'i marrim trupat e ringjallur? Si do të jenë ata?

Kapitulli 43: Bashkimi me Krishtin 1 Lesson

Kapitulli 43: Bashkimi me Krishtin

Çfarë do të thotë të jesh "në Krishtin" ose "i bashkuar me Krishtin"?

Kapitulli 44: Kisha: natyra, shenja dhe qëllimet e saj 1 Lesson

Kapitulli 44: Kisha: natyra, shenja dhe qëllimet e saj

Çfarë është e nevojshme për të bërë një kishë? Si mund ta dallojmë një kishë të vërtetë? Qëllimet e kishës.

Kapitulli 45: Dëlirësia dhe uniteti i kishës 1 Lesson

Kapitulli 45: Dëlirësia dhe uniteti i kishës

Çfarë e bën një kishë më shumë ose më pak të pëlqyeshme për Perëndinë? Me cilat lloje kishash duhet të bashkëpunojmë ose të bashkohemi?

Kapitulli 46: Autoriteti i kishës 1 Lesson

Kapitulli 46: Autoriteti i kishës

Çfarë lloj autoriteti zotëron kisha? Si duhet të funksionojë disiplina e kishës?

Kapitulli 47: Qeverisja e kishës 1 Lesson

Kapitulli 47: Qeverisja e kishës

Si duhet të administrohet një kishë? Si duhet të zgjidhen të parët e kishës? A duhet të shërbejnë gratë si pastore në kisha?

Kapitulli 48: Mjetet e hirit përbrenda kishës 1 Lesson

Kapitulli 48: Mjetet e hirit përbrenda kishës

Cilat janë veprimtaritë e ndryshme përbrenda jetës së kishës që Perëndia përdor për të na sjellë bekime? Çfarë humbasim nëse lëmë pas dore përfshirjen në një kishë vendore?

Kapitulli 49: Pagëzimi 1 Lesson

Kapitulli 49: Pagëzimi

Kush duhet të pagëzohet? Si duhet bërë? Çfarë do të thotë?

Kapitulli 50: Darka e Zotit 1 Lesson

Kapitulli 50: Darka e Zotit

Cila është domethënia e Darkës së Zotit? Si duhet kremtuar?

Kapitulli 51: Adhurimi 1 Lesson

Kapitulli 51: Adhurimi

Si do mundet adhurimi ynë të përmbushë qëllimin e tij të mrekullueshëm në epokën e Besëlidhjes së Re? Çfarë do të thotë të adhurosh "në frymë dhe në të vërtetë"?

Kapitulli 52: Dhuntitë e Frymës së Shenjtë: (Pjesa 1) Pyetje të përgjithshme 1 Lesson

Kapitulli 52: Dhuntitë e Frymës së Shenjtë: (Pjesa 1) Pyetje të përgjithshme

Çfarë janë dhuntitë frymërore? Sa ka prej tyre? A kanë pushuar së ekzistuari disa dhunti? Kërkimi dhe përdorimi i dhuntive frymërore.

Kapitulli 53: Dhuntitë e Frymës së Shenjtë: (Pjesa 2) Dhunti të veçanta 1 Lesson

Kapitulli 53: Dhuntitë e Frymës së Shenjtë: (Pjesa 2) Dhunti të veçanta

Si duhet t'i kuptojmë dhe t'i përdorim dhuntitë e veçanta frymërore?

Kapitulli 54: Kthimi i Krishtit: Kur dhe si do të kthehet? 1 Lesson

Kapitulli 54: Kthimi i Krishtit: Kur dhe si do të kthehet?

Kur dhe si do të kthehet Krishti? A mund të kthehet Ai në çdo moment?

Kapitulli 55: Mijëvjeçari 1 Lesson

Kapitulli 55: Mijëvjeçari

Çfarë është Mijëvjeçari? Kur ndodh? A do ta përjetojnë të krishterët Mundimin e Madh?

Kapitulli 56: Gjyqi i fundit dhe ndëshkimi i përjetshëm 1 Lesson

Kapitulli 56: Gjyqi i fundit dhe ndëshkimi i përjetshëm

Kush do të gjykohet? Çfarë është ferri?

Kapitulli 57: Qiejt e rinj dhe toka e re 1 Lesson

Kapitulli 57: Qiejt e rinj dhe toka e re

Çfarë është qielli? A është ai një vend real? Si do të ripërtërihet toka? Si do të jetë të jetosh në qiejt e rinj dhe në tokën e re?

6 Kapituj

SHTOJCAT

Shtojca 1: Rrëfime historike të besimit 1 Lesson

Shtojca 2: Pasazhe të Shkrimit për t'u mësuar përmendësh 1 Lesson

Shtojca 3: Këngë bashkëkohore adhurimi të klasifikuara sipas kapitujve 1 Lesson

Shtojca 4: Bibliografi me shënime nga teologji sistematike Ungjillore 1 Lesson

Shtojca 5: Lista e plotë e teologjive sistematike me tregues në fund të çdo kapitulli 1 Lesson

Shtojca 6: Polemika e Monogjenesës: "Vetëm" apo "i Vetëmlindur"? 1 Lesson

Pen
>