Donate

The act of giving changes us, making us more like our Creator

Also, you can donate via a bank transfer in these accounts

Select the account that best suits you, then follow these steps:

  • Visit a branch of this bank, or
  • Donate to that bank account using you online banking account

Donate in Lekë

Beneficiary's Bank:
Intesa Sanpaolo Bank Albania SHA, Tiranë, Shqipëri.

Bank Address:
Rruga "Ismail Qemali", Nr. 27 P.O. Box 8319 1001 Tiranë, Albania NR.27, 1001 Tiranë.

Beneficiary:
Qendra Ignis

Kodi BIC/Swift: 
USALALTR

Account number:
10786731801

IBAN:
AL58208110080000010786731801- (in Lekë)

Donate in U.S.D.

Beneficiary's Bank:
Intesa Sanpaolo Bank Albania SHA, Tiranë, Shqipëri.

Bank Address:
Rruga "Ismail Qemali", Nr. 27 P.O. Box 8319 1001 Tiranë, Albania NR.27, 1001 Tiranë.

Beneficiary:
Qendra Ignis

Kodi BIC/Swift: 
USALALTR

Account number:
10786738602

IBAN:
AL52208110080000010786738602- (në USD)

Donate in EURO

Beneficiary's Bank:
Intesa Sanpaolo Bank Albania SHA, Tiranë, Shqipëri.

Bank Address:
Rruga "Ismail Qemali", Nr. 27 P.O. Box 8319 1001 Tiranë, Albania NR.27, 1001 Tiranë.

Beneficiary:
Qendra Ignis

Kodi BIC/Swift: 
USALALTR

Account number:
10786738601

IBAN:
AL79208110080000010786738601- (në euro)

Duke dhuruar për Qendren Ignis, ju investoni në inkurajimin, paisjen dhe krijimin e burimeve për pastorë e drejtues të kishave, si dhe në iniciativat e reja kishëmbjellëse në Shqipëri dhe Kosovë.

>